top of page

Terugbetaling van
 podologische zolen 

 Helan 

Sinds 01-01-2022 hebben ‘OZ onafhankelijk ziekenfonds’ en ‘Partena’ de handen in mekaar gestoken en zijn samen ‘HELAN’ geworden. Hierdoor krijgen mensen die zowel bij ‘OZ onafhankelijk ziekenfonds’ en ‘Partena’ waren vanaf nu een terugbetaling van €50 op een paar podologische zolen per kalenderjaar. Hiervoor is GEEN voorschrift nodig en moeten de zolen vervaardigd zijn door een RIZIV erkende podoloog. (Januari 2024)

 Solidaris 

Solidaris (de vroegere Bond Moyson) voorziet (momenteel) geen tegemoetkoming voor het vervaardigden van podologische zolen. Wel voorziet ze een terugbetaling van €12.60 per jaar voor de voetzorg. Dit met uitzondering van diabetespatiënten en 65+ patiënten. Voor meer info zie link bij ‘bron’. (Januari 2024)

 Liberale mutaliteit 

Bij de Liberale Mutualiteit in Oost-Vlaanderen is er een terugbetaling van €30 voor een paar podologische zolen om de 2 jaar. Hiervoor is GEEN voorschrift nodig en moeten de zolen vervaardigd zijn door een RIZIV erkende podoloog. (Januari 2024)

 Christelijke   mutualiteit 

De Christelijke Mutualiteit voorziet (momenteel) geen tegemoetkoming voor het vervaardigen van podologische zolen. Zolen die afgeleverd worden door een bandagist of orthopedist wel en de steunzolen moeten vervaardigd zijn uit materiaal dat voorgeschreven is door het RIZIV. Een podoloog mag steunzolen afleveren, maar dan is geen tegemoetkoming mogelijk. (Januari 2024)

 Vlaams Neutraal 
Ziekenfonds 

Het VNZ voorziet sinds 01-01-2023 een terugbetaling voor podologische zolen. Dit met een bedrag van €50 per paar per kalenderjaar. Hiervoor is GEEN voorschrift nodig. De zolen moeten vervaardigd en afgeleverd worden door een RIZIV erkende podoloog. (Januari 2024)

 FOD 

Op de website van FOD volksgezondheid kan u een lijst terugvinden waarin alle RIZIV erkende podologen staan.

Ikzelf ben uiteraard ook verbonden aan het RIZIV met RIZIV-nummer: 5-71010-29-701

bottom of page